Wil niemand meer in Duitsland werken?

Wil niemand meer in Duitsland werken?

Het tekort aan geschoolde arbeiders in Duitsland heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. In juli werd 49,7 procent van de bedrijven getroffen. Dat blijkt uit een onderzoek in het kader van de Ifo-bedrijfsenquêtes sinds 2009. De stijging ten opzichte van april van dit jaar – toen was dat 43,6 procent – is fors. Opvallend is dat het probleem in heel Duitsland acuut is: in Oost-Duitsland is het aandeel bedrijven dat getroffen wordt door het tekort aan geschoolde arbeidskrachten momenteel 49,8 procent, terwijl dat in West-Duitsland 49,7 procent is.

Dienovereenkomstig zijn er momenteel geen verschillen meer: ​​”Het is een wijdverbreid probleem”, zegt Stefan Sauer, arbeidsmarktdeskundige bij het Ifo-instituut, de Berliner Zeitung. Sauer ziet de Duitse economie met grote problemen kampen: “De situatie is kritiek”, zegt Sauer: “We zien al maanden een stijging, maar de meest recente cijfers verrasten me met hun duidelijkheid.”

Meer dan de helft van de bedrijven heeft problemen met het vinden van werknemers

Opvallend is dat vooral de dienstverlenende sector wordt getroffen: 54,2 procent van de bedrijven geeft aan problemen te hebben met het vinden van personeel. In april was dat 47,7 procent. Vooral de wervings- en uitzendbranche wordt zwaar getroffen: 77,9 procent van de bedrijven heeft het moeilijk. Ook het gebied van belastingadviseurs, advocaten en accountants wordt zwaar getroffen met 72 procent. In dit segment vallen vooral de eisen op door de toenemende bureaucratie, bijvoorbeeld op het gebied van belastingaangiften.

De dienstverlening in de IT-branche kan alleen onder moeilijke omstandigheden worden geleverd, 61,7 procent van de bedrijven heeft problemen. De logiesverstrekkers en de evenementenbranche zaten zo’n 64 procent boven dit branchegemiddelde. In de bewaring had 62,4 procent van de bedrijven te maken met een tekort.

In de verwerkende industrie klaagde 44,5 procent van de deelnemers aan de enquête over een gebrek aan gespecialiseerd personeel. Onder hen werd 58,1 procent van de voedselproducenten beperkt door het tekort aan geschoolde arbeiders. Ook de fabrikanten van gegevensverwerkende apparatuur en metaalproducten vinden het moeilijk om gekwalificeerd personeel te vinden – ongeveer 57 procent heeft problemen. De detailhandel werd getroffen met 41,9 procent, de bouw met 39,3 procent en in de groothandel meldde 36,3 procent van de bedrijven een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

Bedrijven moeten zaken beperken

“Steeds meer bedrijven moeten bezuinigen op hun bedrijf omdat ze simpelweg niet genoeg personeel kunnen vinden”, zegt Ifo-man Sauer. Op middellange en lange termijn zal dit probleem waarschijnlijk nog ernstiger worden – met mogelijk verstrekkende gevolgen. Stefan Sauer: “Voor bedrijven zonder voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten kan de situatie op een bepaald moment hun voortbestaan ​​in gevaar brengen.”

Een oplossing voor het probleem is niet meer te bereiken met alleen kortetermijnmaatregelen, zegt Sauer: “We moeten nadenken over fundamentele maatregelen. Door de bevolkingsontwikkeling gaat het onder meer om meer immigratie, minder bureaucratische erkenning van buitenlandse onderwijskwalificaties en een betere benutting van bestaand potentieel, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om na de pensioengerechtigde leeftijd door te werken.” Gezien de hoge verwachtingen van migratie lijkt het beeld realistischer. “De immigratie heeft ons de afgelopen jaren wel een beetje geholpen, maar op de lange termijn kunnen we het probleem niet alleen met immigratie oplossen”, zegt Sauer.

Immigratie alleen doet geen wonderen

Ook op korte termijn zijn er geen wonderen te verwachten: “Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen momenteel op sommige plaatsen helpen. Ze zijn echter geen oplossing voor de lange termijn, aangezien velen zeker terug willen naar hun thuisland.” Over het algemeen moeten bedrijven ervoor zorgen dat het de moeite waard is om weer aan het werk te gaan: “We moeten banen aantrekkelijker maken. Daarbij horen een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden.” Maar het probleem komt op een kritiek moment: “Hoge inflatie en stijgende materiaalkosten maken het voor veel bedrijven ook erg moeilijk om goed zaken te doen.”

De recente verhoging van het wettelijk minimumloon zou echter een drempel kunnen vormen voor kleine bedrijven. Ook de verhoging van de tarieven voor uitkeringen zou een remmende werking kunnen hebben: voor veel mensen – bijvoorbeeld in het lageloonsegment – is het tegenwoordig aantrekkelijker om af te zien van een baan.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.