Waarom leent het bedrijf 5,5 miljard dollar?

Waarom leent het bedrijf 5,5 miljard dollar?

De technologiegroep Apple is een bedrijf van superlatieven: in 2018 was het het eerste Amerikaanse bedrijf dat een marktkapitalisatie van een biljoen dollar bereikte, om twee jaar later – opnieuw als het eerste bedrijf – een marktkapitalisatie van 2 biljoen dollar te overschrijden en is nu meer dan 3 biljoen dollar waard. De groep heeft wereldwijd meer dan 60.000 mensen in dienst en had soms meer financiële reserves dan de Amerikaanse overheid. Zelfs vandaag kan Apple terugkijken op een trots contant fortuin van 180 miljard dollar. Het is dus verrassend dat zo’n bedrijf geld van de obligatiemarkt haalt, zoals tegenwoordig gebeurt.

Concreet leende Apple maandag $ 5,5 miljard. De obligaties worden uitgegeven in vier tranches met een looptijd van zeven tot veertig jaar. De rente wordt als aantrekkelijk beschouwd en ligt tussen 63 en 118 basispunten boven het niveau van Amerikaanse staatsobligaties. De haast voor de papieren was groot. Met een volume van 23 miljard dollar is de vraag vele malen groter dan het aanbod, zo meldt het in financieel nieuws gespecialiseerde bureau Bloomberg onder verwijzing naar bekenden. Het geld is bedoeld om te worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden: dat betekent meestal het terugkopen van aandelen en dividendbetalingen.

Apple heeft nog steeds een topscore en kan zichzelf goedkoop financieren: Moody’s geeft het de topscore van Aaa, die alleen Microsoft en Johnson & Johnson kunnen behalen in de S&P 500. Daar wil Apple natuurlijk van profiteren. En het feit dat Apple miljarden leent, is een uiting van vertrouwen in groeiende kasstromen en niet een operationele behoefte, meent in ieder geval Bloomberg-expert Robert Schiffman. Dus Apple leent geld omdat het bedrijf dat kan, niet omdat het moet.


— (–)


Voor gedetailleerde weergave

De groep is een veelpleger: de groep heeft meermaals zogenaamde groene obligaties uitgegeven, dat wil zeggen obligaties die een duurzaam doel dienen. Apple heeft zich immers ook als doel gesteld om in 2030 CO2-neutraal te zijn. De groep heeft sinds 2016 drie groene obligaties uitgegeven, waarvan voorlopig de laatste in 2019. Het totale volume bedraagt ​​4,7 miljard dollar. Volgens het Green Bond Impact Report wordt 3 miljard dollar hiervan toegewezen aan specifieke projecten.

$ 550 miljoen is verdeeld over 50 projecten die draaien om energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen. Deze projecten hebben tot doel bijna 2,9 miljoen ton CO . te besparen2 jaarlijks 1.854 miljoen megawattuur schone energie opwekken en 699 megawatt nieuw geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie leveren.

Eén project draait om “groen” aluminium – dus aluminium zonder CO2-emissie wordt geproduceerd. Het materiaal werd in 2019 al in enkele MacBook Pro’s gebruikt en zou ook zijn weg naar de iPhone moeten vinden. Een ander deel van de groene obligaties werd gebruikt om een ​​datacenter van Apple in de buurt van de Deense stad Viborg van stroom te voorzien met energie van een windmolenpark – de overtollige elektriciteit wordt vervolgens aan het Deense net geleverd. Het servercentrum wordt verder uitgebreid zodat de vrijkomende warmte kan worden opgevangen en gebruikt.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.