Reistijd met huisdieren – Karlsruhe

Reistijd met huisdieren - Karlsruhe

Een vakantiereis met huisdieren vraagt ​​om een ​​zorgvuldige en goede voorbereiding. De verzorging van de huisdieren moet gewaarborgd zijn en u dient geen dieren mee te nemen van uw vakantie.

“Zeker met de huidige hittegolven is het vooral belangrijk om stil te staan ​​bij de dieren die op vakantiereizen in de auto worden meegenomen. Bij langere autoritten moeten er voldoende pauzes worden ingepland voor honden. zodanig dat ze niet aan direct zonlicht worden blootgesteld.Laat uw dieren nooit alleen in de auto, ook niet tijdens korte pauzes of onderbrekingen van de reis!Het interieur van de auto kan binnen zeer korte tijd zo warm worden in de zon dat de dieren lijden aanzienlijk en bedreigen zelfs hun leven. Ook voor de dieren moet voldoende water en voer worden ingenomen”, zei de minister van Voeding, Plattelandsgebieden en Consumentenbescherming, Peter Hauk, op 5 augustus 2022 in Stuttgart.

De veterinaire experts van de staat hebben speciaal voor reizen met honden een informatieve folder (PDF) ontwikkeld die hondenbezitters belangrijke informatie biedt.
Informeer tijdig over documenten, vaccinaties, etc.

Als honden, katten, fretten of gezelschapsvogels met u meereizen op vakantie, dient u vooraf na te gaan in hoeverre de dieren speciale documenten, behandelingen of vaccinaties nodig hebben om het vakantieland binnen te komen en terug te keren naar Duitsland. “Vooral als het gaat om vakanties in landen buiten de Europese Unie (EU), moeten alle eigenaren van gezelschapsdieren zich afvragen of de betreffende reisbestemming een zogenaamd niet-geregistreerd derde land is. Voor het opnieuw binnenbrengen van honden, katten en fretten uit deze niet-vermelde derde landen op het grondgebied van de EU moet naast het EU-huisdierenpaspoort en een geldige rabiësvaccinatie een bepaling van de rabiës-antilichaamtiter beschikbaar zijn. Dit moet je vroeg in de aanloop naar de reis afstemmen met je dierenarts”, benadrukt minister Hauk. Als de dieren bij het opnieuw binnenkomen niet aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen, kan dit bij een keuring tot veel overlast leiden. Indien nodig worden de dieren op kosten van de diereigenaar in quarantaine geplaatst.
Zorg ervoor dat er voor huisdieren wordt gezorgd

Als u uw huisdier niet mee kunt nemen op vakantie, zoek dan tijdig onderdak, bijvoorbeeld in een dierenpension of in een dierenasiel, of zorg ervoor dat vrienden, kennissen of buren tijdens uw afwezigheid voor de dieren zorgen. “Hiervoor moeten de personen die voor hen zorgen voorafgaand aan de vakantie worden geïnstrueerd in de verzorging van de dieren en kennis maken met de dieren. Er moet een telefoonnummer worden achtergelaten voor noodgevallen, dat indien nodig kan worden gecontacteerd”, aldus de minister. benadrukt.
Neem geen dieren mee van uw vakantie

Verdwaalde, vermoedelijk zwerfdieren of dieren van dierenmarkten mogen uit medelijden niet van vakantie worden teruggebracht, aangezien enerzijds bepaalde toegangsregels voor de dieren in acht moeten worden genomen, waaraan niet kan worden voldaan in de korte tijd van het vakantieverblijf, en anderzijds is de gezondheidstoestand van de dieren meestal niet bekend. Dit kan leiden tot aanzienlijke vervolgkosten voor diergeneeskundige behandeling. “Bovendien ondersteunen dergelijke aankopen in het buitenland van dubieuze dealers of fokkers vaak landbouwomstandigheden die in strijd zijn met het dierenwelzijn”, zegt minister Hauk.

Steeds weer komt het voor dat vakantiegangers op luchthavens op hun terugreis worden benaderd door vermeende dierenwelzijnsorganisaties of particulieren en gevraagd worden een hond of kat mee te nemen als zogenaamde vluchtsponsor in privéreizen.

Deze veronderstelde gunst vertegenwoordigt echter een illegale verplaatsing van deze dieren in het toeristenverkeer, aangezien de strengere invoervoorschriften voor dierengezondheid voor de handel van toepassing zijn op dit type invoer. Als de dieren niet voldoen aan de gestelde veterinairrechtelijke eisen, kunnen de zogenaamde vluchtsponsors te maken krijgen met hoge kosten voor het vervoer van het dier naar het land van herkomst of voor huisvesting in een quarantainevoorziening.
Reizen met huisdieren

Maar ook bij het reizen met gezelschapsvogels, bijvoorbeeld een grasparkiet of een papegaai, moeten bepaalde eisen in acht worden genomen. Als gezelschapsvogels Duitsland privé binnenkomen vanuit andere EU-lidstaten, is het aantal dieren beperkt tot maximaal drie vogels en moet voor papegaaien en parkieten een officieel gezondheidscertificaat worden meegebracht. Als de dieren uit een niet-Europees land komen, is het aantal dieren beperkt tot maximaal vijf vogels en moeten de vogels worden geïdentificeerd met bijvoorbeeld een transponder of een ring. Verder moeten de dieren vergezeld zijn van een officieel veterinair diergezondheidscertificaat en een verklaring van de eigenaar van het dier. Alvorens het land binnen te komen, moeten de vogels ofwel in quarantaine worden geplaatst of aan speciale eisen voldoen. Deze vereenvoudigde regeling is echter alleen van toepassing in gevallen waarin de dieren niet later worden verkocht of aan een andere eigenaar worden gegeven. Anders moeten de vereisten voor commerciële handel worden nageleefd”.
Bron: Persbericht Ministerie van Voedselvoorziening, Plattelandsgebieden en Consumentenbescherming BW

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.