Duitsland wil digitaal beleid aanscherpen, maar mist coherentie – EURACTIV.de

Duitsland wil digitaal beleid aanscherpen, maar mist coherentie – EURACTIV.de

De gepresenteerde cyberveiligheidsagenda en start-upstrategie, evenals de aanstaande digitale strategie, wekken de indruk dat het digitale beleid eindelijk vooruitgang boekt in Duitsland. Maar er zijn nog tekortkomingen in de samenwerking tussen de autoriteiten en de afstemming tussen de ministeries.

De afgelopen weken en maanden is er in Duitsland veel gebeurd op het gebied van digitaal beleid. De federale overheid had zich immers tot taak gesteld om voor deze legislatuur een digitaal keerpunt te realiseren.

Volgens het federale ministerie van Verkeer en Digitale Zaken (BMDV) is de digitale strategie “de rode draad die alles samenbrengt”.

Critici waarschuwen echter dat er nog steeds een gebrek is aan gezamenlijk digitaal beleid gecoördineerd tussen de ministeries.

“Tot nu toe koken te veel koks hun eigen bouillon. Ook is er dringend behoefte aan een samenhangend digitaal beleid dat is afgestemd tussen de instellingen. Dit is vooral duidelijk op het gebied van IT-beveiliging”, vertelde Konstantin von Notz, woordvoerder van internetbeleid voor de Groenen, aan EURACTIV.

In plaats daarvan was het bijvoorbeeld tijdNee, er werd een cybersecurity-agenda gepresenteerd op basis van een cybersecurity-strategie, waarbij de agenda alleen werd besproken in het federale ministerie van Binnenlandse Zaken en de strategie was goedgekeurd door de vorige regering.

Deze documenten overlappen elkaar op veel punten, maar niet op alle. “Niemand weet hoe dat precies zit”, zegt het kantoor van Notz. Dit is een “niet-coherente benadering” waarbij alles naast elkaar gebeurt en zaken onnodig dubbel worden uitgewerkt.

Om voor meer coherentie te zorgen en om de projecten voorzien in het regeerakkoord beter uit te voeren, zien de Groenen de Bondskanselarij als eerste verantwoordelijke.

De Bondskanselarij heeft de specifieke verantwoordelijkheden echter nog steeds niet verduidelijkt en heeft EURACTIV desgevraagd geen gedetailleerdere plannen toegelicht.

In de vorige regering was de coördinatie van het digitale beleid nog gehuisvest in de Bondskanselarij. De verkeerslichtenregering heeft echter een andere weg ingeslagen en officieel de verantwoordelijkheid gebundeld met de BMDV.

Wat te verwachten

Naast de ongestructureerde coördinatie gebeurt er veel op verschillende niveaus.

Op woensdag (27 juli) is de Opstartstrategie besloten door de federale regering in het kabinet, die Duitsland een aantrekkelijkere locatie moet maken en ook bijzonder innovatieve en technologiegerichte start-ups zal ondersteunen.

Daarnaast wordt de digitale strategie eind augustus gepresenteerd op de kabinetsvergadering in Meseburg. De drie hoofdthema’s zijn het aanbieden van data- en gigabitnetwerken, de introductie van veilige e-identiteiten en uniforme standaarden en kaders voor interoperabiliteit en schaalbaarheid. Deze hefbomen moeten de basis vormen voor alle toekomstige projecten die door de betreffende afdeling worden uitgevoerd.

In het eerder verspreide ontwerp werden enkele hiaten bekritiseerd, zoals het ontbreken van specifieke deadlines en begrotingsramingen. In het najaar vinden de begrotingsonderhandelingen voor 2023 plaats, wanneer duidelijk wordt hoeveel geld er beschikbaar komt voor digitaliseringsprojecten.

De BMDV had de vertraging in de digitale strategie aangevoerd met het argument dat kwaliteit belangrijker is dan een haastig gepubliceerd document, waardoor de verwachtingen van het uiteindelijke document op veel plaatsen hooggespannen zijn.

Ook digitale soevereiniteit via open source wordt versterkt, waarbij actoren in het veld worden ondersteund door de Soeverein Tech Fonds worden ondersteund. Dit is een centraal project uit het regeerakkoord om digitale basistechnologieën te creëren en het maatschappelijk middenveld te betrekken.

“Ook op het gebied van e-government lopen we ver achter in alle internationale en Europese vergelijkingen”, zegt von Notz. Duitsland moet hier eindelijk in beweging komen.

Ook is er kritiek op het ontbreken van een ID-strategie. Volgens Rebekka Weiß van de digitale vereniging Bitkom hebben ze elkaar “rafelig” in te veel ongecoördineerde individuele projecten in het afgelopen decennium.

Door onduidelijke verantwoordelijkheden werden te veel nieuwe projecten te snel opgestart, “zonder dat er ooit een coherente ID-strategie op nationaal of EU-niveau is geweest”, zei Weiß begin deze maand tijdens een hoorzitting in de digitale commissie.

De BMDV werkt momenteel “onder hoge druk” op Europees niveau aan de herziening van het wettelijk kader van de eIDAS-verordening om een ​​veilige en uniforme digitale identiteit te creëren.

EU-Ebene

Naast de herziening van de eIDAS-verordening zijn er tal van andere wetteksten op EU-niveau die ook voor Duitsland van belang zullen zijn op het gebied van digitaal beleid, aldus de BMDV.

Zo zal het onderwerp chatcontrole nog lang op de agenda staan. De voorstellen van de Europese Commissie voor een verordening om seksueel misbruik van kinderen tegen te gaan is ook binnen de verkeerslichtenregering verdeeld. Omdat er zorgen over gegevensbescherming zijn en veel onbeantwoorde vragen over het omzeilen van end-to-end-codering.

Daarnaast zal, na de aanstaande formele vaststelling van de Wet digitale dienstverlening (DSA), de implementatie op nationaal niveau starten. De BMDV zal een wet digitale dienstverlening presenteren en een coördinator digitale dienstverlening aanstellen die zal zorgen voor de handhaving van de eisen.

De BMDV is samen met het federale ministerie van Economie en Klimaatbescherming (BMWK) verantwoordelijk voor de onderhandelingen over de Datawet voor een beter datagebruik.

Ook over de e-privacyverordening wordt momenteel in een trialoog onderhandeld. De federale regering streeft naar een ambitieuze regeling die: waarborgt een effectieve bescherming van de privacy in elektronische communicatie zonder onnodige afbreuk te doen aan innovatieve bedrijfsmodellen in de digitale wereld.

Op de digitale top van dit jaar, die in december in Berlijn plaatsvindt, ligt de focus op data-economie. Volgens de verantwoordelijke BMDV moet de top internationaler en resultaatgerichter worden.

[Bearbeitet von Oliver Noyan]

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.